100  ГОДИНИ_Страна А

ПРАЗНИЧНА СЕДМИЦА

( програма )

05.11.2012г.

Откриване на класна стая на открито по проект ”Обичам природата и аз участвам …”

Открит урок на тема: „Водата, без която не можем”

Час :12,30ч.

Място: парка на ПМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

06.11.2012г.

Ден на отворените врати

1.Открит урок на тема: „Водата, без която не можем” – представяне пред ученици от

ОУ ”Васил Левски”, ОУ ”Н.Й.Вапцаров и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”

Час :12,30ч.

Място: парка на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

2.Състезание по математика между VIIIте класове на тема: „Ако искате да влезете в големия живот, пълнете главата си с математика, докато това е възможно”

Час: 14,00ч.

Място: парка на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

3.Откриване на сайт на историческия музей – Ботевград, изготвен от Светлин Ивайлов Йотов, ученик в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – природоматематически профил – информационни технологии

Час: 17,00ч.

Място: Историческият музей

07.11.2012г.

Ден на ученическото самоуправление

Час: 7,30 ч. – 19,20ч.

Място: сградата на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Открит урок по Информационни технологии на английски език

Час: 9,20ч. – 10,00ч.

Място: мултимедийна зала в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

08.11.2012г.

Откриване на изложба, посветена на 100г. гимназиално образование в Ботевград

Час: 13,00ч.

Място: сградата на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

09.11.2012г.

Юбилеен концерт

Час: 17,30ч.

Място: Народно читалище ”Христо Ботев”

100  ГОДИНИ_Страна в1


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements