С П И С Ъ К на учебниците за VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас и техните издателства 2012/2013 учебна година


 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Авторски колектив

Български език

 

VІІІа,б,в

Български език

ИК “Анубис”ООД

В.Жобов

ІХа,б,в

Български език

Просвета” – София АД”

Т.Ангелова, П. Костадинова

Ха,б,в

Български език

Просвета” – София АД”

Т.Ангелова, П. Костадинова

ХІа,б

Български език

Просвета” – София АД”

 

ХІІа,б

Български език

Просвета” – София АД”

 

Литература

   

VІІІа,б,в

Литература

ИК “Анубис”ООД

Клео Протохристова, Св. Черпокова

ІХа,б,в

Литература

ИК”Анубис”

 

Ха,б,в

Литература

Просвета” – София АД”

Ал.Шурбанов, Н.Звезданов

ХІа,б

Литература

ИК “Анубис”ООД

В.Стефанов

ХІІа,б

Литература

ИК “Анубис”ООД

В.Стефанов

Английски език

   

VІІІб

Английски език

Upstream

“Express Publishing”- рart – 1

 

ІХа

Opportunities for Bulgaria – Part 3, продължение

“Longman”

 

ІХ,б

Upstream р.3

“Express Publishing”- продължение

Michael Haris

Ха

Premium-C1

“Longman”

 

Хб

Upstream р.4

“Express Publishing”- продължение

 

ХІа

Premium-C1 пр.

“Longman”

 

ХІб

CAE Gold+продължение

“Longman”

 

ХІІа

Proficiency New продължение

“Longman”

Judith Wilson

ХІІб

CАE Gold, продължение

“Longman”

Judith Wilson

Немски език

   

VIIIв

Немски език

Direkt 1.2

PONS

 

ІХб

Direkt ІІ/1 част/

PONS

 

ІХв

Direkt 1.2

PONS

 

Ха

Direkt ІІ /2 част/

PONS

 

Хб

Direkt ІІ /2 част/

PONS

 

Хв

Аusblick

Hueber

 

ХІа

Direkt І І/3 част/

PONS

 

ХІБ

Direkt ІІ /3 част/

PONS

 

ХІIа

Direkt ІІ продължение

PONS

 

ХІIб

Direkt ІІ продължение

PONS

 

Руски език

   

ІХв

“Диалог с Россией”

“Булвест 2000”

 

ХВ

“Диалог с Россией”

“Булвест 2000”

 
 

Испански език

   

VІІІа

17.09.

   

ІХА

17.09.

   

Математика

   

VІІІа,б,в

Математика

“Архимед”

 

ІХа,б,в

Математика

“Архимед”-І-во равнище

 

Ха,б,в

Математика

“Архимед” І-во равнище

 

ХІа

Математика

“Архимед”- І-во равнище

 

ХІб

Математика

“Архимед”- ІІ-ро равнище

 

ХІІа

Математика

“Архимед”- І-во равнище

 

ХІІб

Математика

“Архимед”- ІІ-ро равнище

 
 

Информатика и ИТ

   

V-Х кл

Информатика и ИТ

“Нова звезда”

Ивайло Иванов

История и цивилизация

   

ІХа,б,в

История и цивилизация

“Булвест 2000

Румяна Кушева,Цв.Чолова

Ха,б,в

История и цивилизация

Просвета” – София АД”-

изд. 2012 г.

Андрей Пантев и колектив

ХІа,б

История и цивилизация

Просвета” – София АД”- изд. 2012 г.

Евгения Калинова и колектив

ХІІа,б

История и цивилизация

Просвета” – София АД”- изд. 2012 г.

Васил Гюзелев и колектив

География и икономика

   

ІХа,б,в

География и икономика по учебника за VІІІ кл.

“Булвест 2000”

Румен Пенин и колектив

Ха,б,в

География и икономика по учебника за IХ кл.

“Булвест 2000” – изд. 2012 г.

Румен Пенин и колектив

ХІа,б,

География и икономика по учебника за Х кл.

“Булвест 2000” – изд. 2012 г.

Румен Пенин и колектив

ХІІа,б,

География и икономика по учебника за Х кл.

“Булвест 2000” – изд. 2012 г.

Румен Пенин и колектив

ІХа,б,в

Психология и логика

Просвета” – София АД”

 

Ха,б,в

Етика и право

ИК “Анубис”ООД

 

ХІа,б

Философия

ИК “Анубис”ООД

 

ХІІа,б

Свят и личност

на 17.09.

 

Биология и здравно образование

   

ІХа,б,в

Биология и ЗО – по учебника за VІІІ клас

“Булвест 2000”

Ха,б,в

Биология и ЗО – по учебника за ІХ клас-ЗП

„Гея-Либрис”

ХІа,б

Биология и ЗО – по учебника за Х клас-ЗП

Просвета” – София АД”

Физика и астрономия

 

ІХа,б,в

Физика и астрономия по учебника за VІІІ клас

“Булвест 2000”

 

Ха,б,в

Физика и астрономия по учебника за ІХ кл.-ЗП

“Булвест 2000”

 

ХІа,б

Физика и астрономия по учебника за Х кл.-ЗП

Просвета” – София АД”

Христо Попов

ХІІа,б

Физика и астрономия

Просвета” – София АД

 

Химия и опазване на околната среда

   

ІХа,б,в

Химия и ОО С – по учебника за VІІІ клас

„Педагог-6”

 

Ха,б,в

Химия и ООС – по учебника за ІХ клас-ЗП

„Педагог-6”

 

ХІа,б

Химия и ООС – по учебника за Х клас-ЗП

„Педагог-6””

 

 

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net