Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА


КЛАС КАБИНЕТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
1 V 107 Боряна Николова
2 VI 204 Теменужка Христова
3 VII 102 Цанка Маркова
4 VIIIА 207 Рени Редовска
5 VIIIБ 205 Нели Георгиева
6 VIIIВ 209 Венета Терзийска
7 IXА 106 Стефка Граматикова
8 IXБ 104 Десислава Ангелова
9 IXВ 108 Таня Грухланска
10 XА 207 Дияна Ганева
11 XБ 205 Дивна Николова
12 XВ 209 Ценка Пеева
13 XIА 208 Цветанка Петрова
14 XIБ 210 Паулина Дякова
15 XIIА 206 Радка Гетова
16 XIIБ 105 Даниела Пенкова

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

 

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net