РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА


УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ПМГ”АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ НА ДВЕ СМЕНИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА

ПОНЕДЕЛНИК , ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК , ПЕТЪК

 

ПЪРВА СМЯНА

Час

Разписание на часовете

1

730 – 810 часа

2

820 – 900 часа

3

920 – 1000 часа

4

1010 – 1050 часа

5

1100 – 1140 часа

6

1150 – 1230 часа

7

1240 – 1320 часа

ВТОРА СМЯНА

Час

Разписание на

часовете

1

1330 – 1410 часа

2

1420 – 1500 часа

3

1520 – 1600 часа

4

1610 – 1650 часа

5

1700 – 1740 часа

6

1750 – 1830 часа

7

1840 – 1920 часа

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА СРЯДА

ПЪРВА СМЯНА

Час

Разписание на

часовете

1

730 – 810 часа

2

815 – 855 часа

3

915 – 955 часа

4

1000 – 1040 часа

5

1045 – 1125 часа

6

1130 – 1210 часа

Втори час на класа

1230 – 1310 часа

ВТОРА СМЯНА

Час

Разписание на

часовете

1

1330 – 1410 часа

2

1420 – 1500 часа

3

1520 – 1600 часа

4

1610 – 1650 часа

5

1700 – 1740 часа

6

1750 – 1830 часа

 

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

ПЪРВИ СРОК

ПЪРВА СМЯНА учениците от V , VI , VII , VIIIА, VIIIБ, VIIIВ, IXА, IXБ , IXВ, XIА, XIБ, XIIА, XIIБ

ВТОРА СМЯНА учениците от XА, XБ, XВ

ВТОРИ СРОК

ПЪРВА СМЯНА учениците от V , VI , VII , VIIIА, VIIIБ, VIIIВ, XА, XБ , XВ, XIА, XIБ, XIIА, XIIБ

ВТОРА СМЯНА учениците от IXА, IXБ, IXВ

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net