Двата клуба „Моят екологичен свят” и „Природолюбители” с ръководители Радка Гетова и Теменужка Христова в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” днес проведоха своето заключително занятие по проект „Успех”. Гости на мероприятието бяха бивши преподаватели по биология-Никола Близнаков (бивш директор на ПМГ) и Мария Цонкова (ОУ ”В. Левски“). В рамките на образователния проект, който стартира през февруари, участниците в двата извънкласни клуба осъществиха многобройни изяви, достойни за подражание. Децата направиха собствени разработки, презентации на теми като „Езикът на цветята”, „Влияние на електромагнитните вълни върху нашия организъм”, „Климатичните промени” и др. Неуморни бяха през целия втори срок малките природозащитници и еколози с посещенията си до защитени местности като „Дренето”, „Мухалница”, „Старият дъб” в Скравенския манастир, както и незабравимото пътуване до Ботаническата градина в София. По различни поводи те изработиха икебани от цветя; екомартеници; изготвиха екологичен календар за отбелязване на различни празници на Земята; засадиха цветя и дръвчета; наложиха разделното събиране в цялото училище с помощта на инициаторът 9-ти „в” клас с класен ръководител Ценка Пеева; участваха активно в националната инициатива „Да изчистим България за един ден” и др.
Представителното занятие започна с „Еко приказка” на деветокласниците Людмила и Цветан, които представиха информация за предназначението на опаковките и тяхното приложение. Гергана и Николай пък изложиха виждането си затова как може да се ограничи замърсяването с найлоновите торбички и с опаковките като цяло – съхраняване на стоките за дълъг период, връщане на стъклените опаковки, въвеждане на торбички от хартия и плат, разделно събиране и рециклиране най-малко на 15 % от целия опаковъчен материал.
Чрез драматизация, Цветелина от 9-ти „б” клас и Илия от 9-ти „а” клас показаха дилемата, която стои пред човечеството за разделното събиране. В диалог Цвети успя да убеди Илия за значимостта на това действие. Тя даде няколко примера, сред които опита на други държави в изхвърлянето на метална кутия, в резултат на което лицето получава монети за това. В последвалата викторина Цвети зададе няколко въпроси на  по-малките ученици от 5-ти клас: Въпросите бяха свързани с това какво е предназначението на жълтия контейнер, какъв вид торбички могат да се използват без да се замърсява околната среда и каква е поуката.
В еко-играта „Земята е на всички- но кой отговаря за нея” учениците демонстрираха прецизност, знания и съобразителност.  Мина и Габриела задаваха въпросите, а Кристиан и Цветослав отговаряха. Въпросите бяха: Как да предотвратим киселинните дъждове, как да намалим отпадъците, какви са последиците от изсичането на горите, какво е физиологичното влияние на нитратите, какво предизвиква озоновата дупка, как се получава парниковия ефект, кое животно има най-голяма унищожителна сила за хората?

След големите – дойде ред и на по-малките ученици от клуб „Природолюбители”. Петокласниците направиха презентация на посещението на клуба в Ботаническата градина, в която има растителна колекция от 1 500 вида и запознаха присъстващите с училищната гора в м. „Боженишки Урвич”, чиято възраст се определя на 130 години и е обявена за резерват  през 1963г. Разказа продължи с историята на 500-годишния дъб в Скравена, който е един от 100-те национални туристически обекти. Всички присъстващи видяха презентацията за защитената местност„Дренето”,  в която има данни от 1977г за 12 гнезда на чапли и 11 гнезда на щъркели. Децата представиха любопитни факти за щъркелът в българската култура и мартеницата, за отглеждането на малките щъркелчета и информация за защитената местност „Мухалница”.
В края на занятието Никола Близнаков и Мария Цонкова поздравиха участниците в двата клуба за блестящото представяне. „Кръжоците по екология се провеждаха още през 80-те години, но тогава не разполагахме с такава техника, каквато имате днес вие. Приветствам ви за вашата любознателност и решителност да следвате правилния път да защитавате природата”. Това каза г-н Близнаков, а г-жа Цонкова заяви:”Вие навлязохте в теми с национално и международно значение. Самите вие сте едни малки учени и съм сигурна, че в бъдеще някои от вас ще станат еколози и дизайнери на опаковки, защото действително планетата се задъхва”.

Друго събитие случило се тази седмица бе представително занятие по проект за обмяна на добрите учителски практики се състоя вчера в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”.
Урокът протече под формата на състезание на тема „България в една класна стая. Това е вторият проект, наред с проект „Успех” по които г-жа Николова работи за усъвършенстване знанията на учениците и намиране на възможности за повишаване качеството на учебния процес „отвътре” чрез ново осмисляне на преподавателските практики. В състезанието взеха участие три отбора от 6-ти, 7-ми и 9-ти „б” клас. Учениците бяха подготвили презентации за различни интересни места и природни забележителности в нашата родина. Целта на проведеното състезание бе да се отчете степента на усвоена непозната информация на чужд език от различни възрастови групи по време и качество. Всеки отбор трябваше да отговори на поставени въпроси по информацията в презентациите. От шестте отбора за втори кръг се класираха три, които написаха кратко резюме за това, което са запомнили и видели от презентациите, представени в първия кръг.


*Част от снимките на фотогалерията са предоставени с любезното съдействие на сайта balkanec.bg


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements