Петдесет зрелостници на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” получиха дипломите си

Коментарите са изключени за Петдесет зрелостници на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” получиха дипломите си


Петдесет зрелостници от ПМГ ”Акад. проф. д-р Ас.Златаров” получиха на тържествена церемония дипломите си за завършено средно образование. Това стана в Малкия салон на Народно читалище „Христо Ботев 1884”.
Учебното заведение показа най-добри резултати в общината на държавните зрелостни изпити. Седемнадесет отличници, 23-ма ученици с „Много добър“ и 11 с „Добър“ завършват 12-ти клас от випуск 2012.

Церемонията по връчването на дипломите на Випуск 2012 от ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” започна с посрещане на знамето на учебното заведение.

Преди официалното  раздаване на дипломите Красимир Петков от 12-ти „б” клас прочете клетвено обещание, с което всички 12-токласници се заклеха  да пазят заветите на Акад. проф. д-р Асен Златаров. Изправени на крака, те изрекоха клетвените думи: „Кълна се в бъдещия си живот и професионална дейност да пазя с чест името на ботевградската Златаровска гимназия, да бъда верен на заветите на любимия патрон, любов към труда, любов към истината, любов към народа, да не забравям родния край и родното училище, да им служа вярно и честно, да отдам силите си тяхното преуспяване, да предам своята обич и преданост на следващите поколения.”

След полагане на тържествената клетва думата взе директорката Даниела Колева, която  поздрави всички зрелостници. Развълнувана тя не скри радостта си от постигнатите резултати. „Днес е денят на удовлетворението, вярата и надеждата. Удовлетворението за нас учителите, че сме дали всичко от себе си, за да изградим още едно поколение млади хора, което днес с увереност тръгват към своя самостоятелен път. На вярата, че сме го направили добре, защото пред себе си виждаме зрели личности, мотивирани да продължат своето развитие. На надеждата, че сме реализирали мечтите си.”

Отличникът на випуска е Елеонора Стаменова, следват я Мария Илчева и Теодора Върбина от 12-ти „а” клас, които през целия курс на обучение не са допуснали годишна оценка, различна от Отличен 6.00. От държавните зрелостни изпити най-висока оценка по БЕЛ има Валери Котев (5.91), по английски език Елеонора Стаменова е постигнала успех Отличен 5.88, а  Силвия Кацарова-пълен отличен по математика. Сред останалите отличници на випуска са  Цветина Георгиева-Отличен 5.93, Цветелина Николова с Отличен 5.88

Г-жа Даниела Колева отправи специално послание към 12-токласниците: „Помнете, че наученото е азбуката, а професията се изучава цял живот. Защитавайте името на Ботевград и България пред света, обиколете го и опознайте го, покорете го със знания и професионализъм, но се върнете в родината, за да съграждате и защитите с достойнство и чест онова, което ние не успяхме”. Към учителите тя се обърна с думите ”Скъпи преподаватели, вие превърнахте младежкия порив на учениците  в професия и съдба”.

Отличникът на випуска Елеонора Стаменова приветства своите учители и им благодари „Уважаема госпожо директор, скъпи учители, искрено ви благодаря за положените усилия и знанията, които ни дадохте! Продължавайте да работите все така упорито и занапред! Предайте на учениците, идващи след нас, вашите знания! Направете ги достойни личности! Гимназията е училище с доказано име и традиции. За мен е чест, че съм неин възпитаник! Тя ми даде основа, върху която да градя бъдещето си”.

Церемонията по връчване на дипломите завърши с предаване на училищното знаме от Випуск 2012 на Випуск 2013.


*Част от снимките на фотогалерията са предоставени с любезното съдействие на г-н Мирослав Дойчев и balkanec.bg


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Интересни изяви на Гимназистите по проект “УСПЕХ”

Коментарите са изключени за Интересни изяви на Гимназистите по проект “УСПЕХ”


Двата клуба „Моят екологичен свят” и „Природолюбители” с ръководители Радка Гетова и Теменужка Христова в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” днес проведоха своето заключително занятие по проект „Успех”. Гости на мероприятието бяха бивши преподаватели по биология-Никола Близнаков (бивш директор на ПМГ) и Мария Цонкова (ОУ ”В. Левски“). В рамките на образователния проект, който стартира през февруари, участниците в двата извънкласни клуба осъществиха многобройни изяви, достойни за подражание. Децата направиха собствени разработки, презентации на теми като „Езикът на цветята”, „Влияние на електромагнитните вълни върху нашия организъм”, „Климатичните промени” и др. Неуморни бяха през целия втори срок малките природозащитници и еколози с посещенията си до защитени местности като „Дренето”, „Мухалница”, „Старият дъб” в Скравенския манастир, както и незабравимото пътуване до Ботаническата градина в София. По различни поводи те изработиха икебани от цветя; екомартеници; изготвиха екологичен календар за отбелязване на различни празници на Земята; засадиха цветя и дръвчета; наложиха разделното събиране в цялото училище с помощта на инициаторът 9-ти „в” клас с класен ръководител Ценка Пеева; участваха активно в националната инициатива „Да изчистим България за един ден” и др.
Представителното занятие започна с „Еко приказка” на деветокласниците Людмила и Цветан, които представиха информация за предназначението на опаковките и тяхното приложение. Гергана и Николай пък изложиха виждането си затова как може да се ограничи замърсяването с найлоновите торбички и с опаковките като цяло – съхраняване на стоките за дълъг период, връщане на стъклените опаковки, въвеждане на торбички от хартия и плат, разделно събиране и рециклиране най-малко на 15 % от целия опаковъчен материал.
Чрез драматизация, Цветелина от 9-ти „б” клас и Илия от 9-ти „а” клас показаха дилемата, която стои пред човечеството за разделното събиране. В диалог Цвети успя да убеди Илия за значимостта на това действие. Тя даде няколко примера, сред които опита на други държави в изхвърлянето на метална кутия, в резултат на което лицето получава монети за това. В последвалата викторина Цвети зададе няколко въпроси на  по-малките ученици от 5-ти клас: Въпросите бяха свързани с това какво е предназначението на жълтия контейнер, какъв вид торбички могат да се използват без да се замърсява околната среда и каква е поуката.
В еко-играта „Земята е на всички- но кой отговаря за нея” учениците демонстрираха прецизност, знания и съобразителност.  Мина и Габриела задаваха въпросите, а Кристиан и Цветослав отговаряха. Въпросите бяха: Как да предотвратим киселинните дъждове, как да намалим отпадъците, какви са последиците от изсичането на горите, какво е физиологичното влияние на нитратите, какво предизвиква озоновата дупка, как се получава парниковия ефект, кое животно има най-голяма унищожителна сила за хората?

След големите – дойде ред и на по-малките ученици от клуб „Природолюбители”. Петокласниците направиха презентация на посещението на клуба в Ботаническата градина, в която има растителна колекция от 1 500 вида и запознаха присъстващите с училищната гора в м. „Боженишки Урвич”, чиято възраст се определя на 130 години и е обявена за резерват  през 1963г. Разказа продължи с историята на 500-годишния дъб в Скравена, който е един от 100-те национални туристически обекти. Всички присъстващи видяха презентацията за защитената местност„Дренето”,  в която има данни от 1977г за 12 гнезда на чапли и 11 гнезда на щъркели. Децата представиха любопитни факти за щъркелът в българската култура и мартеницата, за отглеждането на малките щъркелчета и информация за защитената местност „Мухалница”.
В края на занятието Никола Близнаков и Мария Цонкова поздравиха участниците в двата клуба за блестящото представяне. „Кръжоците по екология се провеждаха още през 80-те години, но тогава не разполагахме с такава техника, каквато имате днес вие. Приветствам ви за вашата любознателност и решителност да следвате правилния път да защитавате природата”. Това каза г-н Близнаков, а г-жа Цонкова заяви:”Вие навлязохте в теми с национално и международно значение. Самите вие сте едни малки учени и съм сигурна, че в бъдеще някои от вас ще станат еколози и дизайнери на опаковки, защото действително планетата се задъхва”.

Друго събитие случило се тази седмица бе представително занятие по проект за обмяна на добрите учителски практики се състоя вчера в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”.
Урокът протече под формата на състезание на тема „България в една класна стая. Това е вторият проект, наред с проект „Успех” по които г-жа Николова работи за усъвършенстване знанията на учениците и намиране на възможности за повишаване качеството на учебния процес „отвътре” чрез ново осмисляне на преподавателските практики. В състезанието взеха участие три отбора от 6-ти, 7-ми и 9-ти „б” клас. Учениците бяха подготвили презентации за различни интересни места и природни забележителности в нашата родина. Целта на проведеното състезание бе да се отчете степента на усвоена непозната информация на чужд език от различни възрастови групи по време и качество. Всеки отбор трябваше да отговори на поставени въпроси по информацията в презентациите. От шестте отбора за втори кръг се класираха три, които написаха кратко резюме за това, което са запомнили и видели от презентациите, представени в първия кръг.


*Част от снимките на фотогалерията са предоставени с любезното съдействие на сайта balkanec.bg


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Прием на ученици за учебната 2012/2013 година в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Коментарите са изключени за Прием на ученици за учебната 2012/2013 година в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”Прием в училището!

 

    Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

Днес нашето училище е на прага на  100-годишнината от ис­торията си и съществуването му доказва, че е мяс­то, което изгражда силни и упорити характери, спо­собни да поемат предизвикателствата на живота. Всеки възпитаник на Ботевградската гимназия е успял да се докосне до духа и, почувствал е традицията, която се крие във всяко кътче от нея.Времето тук обаче е винаги младо и наше, време, в което израстваме и поглеждаме към живота  с други очи.
Разбираме, че нещата не винаги са лесни и  за да успееш, трябва да се трудиш, да се трудиш… ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”-гр. Ботевград учи на постоянс­тво, самодисциплина, упоритост, своеобразна осъзнатост, борбеност.

 

 

През учебната 2012/2013 година ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров” ще приема четири паралелки след завършен VII клас:

 

1.   Природо-математически профил  – Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език.
2.   Природо-математически профил –  Информационни технологии  с интензивно изучаване на испански език.
 
3.      Чуждоезиков профил – Немски език.


След завършен IV клас:

V клас – профил природо-математически:
· Профилиращи предмети: Математика; Английски език.


ГРАФИК  НА ДАТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ”  ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 ОТ 28.03.2005 г!!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕТО!!!

БАЛООБРАЗУВАНЕ!!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Оценките от матурите – вече в Интернет!

Коментарите са изключени за Оценките от матурите – вече в Интернет!


Сайтът на МОМН буквално не издържа, след като стана ясно, че оценките от тазгодишните матури могат да се проверят през него. По-рано през деня зам.-министър Милена Дамянова представи обобщени данни за резултатите от изпитите.
Дамянова обяви, че скалата за оценяване на матурите не е променена и остава като миналогодишната. На теория зрелостниците могат да си проверяват резултатите от матурите на сайта на МОМН, като въведат ЕГН и входящ номер. На практика обаче в момента – около 13:30 ч сайтът не е достъпен.
Резултатите обаче са по-ниски от тези през миналата година, обявиха Дамянова и експертите.
Те коментираха и оценките от външното оценяване след седми клас.
Пет са пълните шестици по български език и литература, 161 – по математика. Оценка "Много добър" е сред преобладаващите оценки по БЕЛ. По математика – оценка 4. Слабите оценки са 580, а по математика – над 1 300.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Раждането на едно приятелство(Friends will be friends)…

Коментарите са изключени за Раждането на едно приятелство(Friends will be friends)…


The Birth of a Friendship

For eight days Bulgarian and Italian youths built a strong bridge between themselves.

This year we had the chance to meet some great Italian children and to see a whole new world filled with adventures and fun. All of us really enjoyed the 4 days in Italy and the 4 days in Bulgaria and we made great friendships. We visited some famous sights and we all learned new things about new cultures.

Language Problems

We had some problems with the communication but we laughed a lot, because sometimes when we couldn’t understand anything, we were just smiling at each other and pretending to be listening.Although we had funny situatuions we understood each other every time when we needed something and we often used signs.

Workshops

We enjoyed the Robotics workshop and the Photo hunting in Italy. We had to take pictures of diffrent things and follow some rules. We were seperated in two groups and we took some really interesting pictures. One of the Bulgarians took a picture with heading LOVE and they made two elderly man and woman kiss, and they did that with great pleasure. In Bulgaria we had a workshop for making a booklet for a present, we had to use our imagination to share our experiences, memories and feelings and to make a nice untraditional present for our friends. The booklet had to be personal and introduce each of us in different ways and it should also present our nation and country.

Meeting of Two Ancient Cultures

We showed them many famous Bulgarian sights as they showed us the beauty of Venice, Arena di Verona the famous ancient concert hall, Cassa di Julietaand, the beautiful Lago Di Garda. In Bulgaria our “amici Italiani” really enjoyed the pottery making in the ethnogarphic complex Etara near the town of Gabrovo. We went to the capital of Bulgaria, Sofia and we visited The Alexander Nevski cathedral, The National Archeological Museum and The national Theatre Ivan Vazov, The Presidency, The Rotonda St. George and the Statue to St. Sofia.

The Fun We Had

We had a great time at the parties in Italy and Bulgaria and we enjoyed shopping in Verona and Venice and in Sofia. And we wish we spent more time together. We had fun all the time and it was a pleasure for us. We shared our impressions in PowerPoint presentations and videos made by our friends from 9a class.

Despite the fact that we don’t speak one and the same language and we are from different nations, friends will be friends and this exchange was just one example that you can love a person you’ve known for 8 days the same way you love your oldest friend, you can cry and care for him/her just like you care for your best friend.


Раждането на едно приятелство…

За 8 дни български и италиански младежи изградиха здрав „мост” помежду си

Тази година ние – група деветокласници от ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”, имахме шанса да се запознаем със свои италиански връстници и да видим цял един нов свят, пълен с приключения и забавления. Разменихме си по една визита. В рамките на 4 дни ние посетихме Италия, а също за толкова ни гостуваха и италианските ученици от Средно училище “ Бартоломео Лоренци”, гр. Фумане, обл. Верона. Невероятно е, че за такъв кратък срок поставихме началото на страхотни приятелства. Посетихме различни забележителности и научихме нови неща за двете култури.

Езикови „неволи”

Имахме някои проблеми с комуникацията, но много се смяхме, защото когато не се разбирахме, само се усмихвахме един на друг и се правехме, че слушаме. Въпреки тези езикови „неволи”, успявахме да контактуваме, помагайки си и с езика на знаците, за който граници няма.

Занимания

Всички харесаха часовете по роботика и фотография в Италия. Поставиха ни задача да снимаме различни неща, следвайки определени правила. Бяхме разделени на 2 групи и направихме някои наистина добри снимки. Когато трябваше да направим снимка със заглавие „любов”, двама от нас накараха възрастни мъж и жена да се целунат, а те направиха това с голямо удоволствие.

В България пък трябваше да направим книжки за подарък, използвайки въображението си, за да споделим опит, спомени и чувства. Всяка книжка трябваше да е лична и да представя всеки от нас по различен начин, илюстрирайки страната и националността му. Книжките станаха страхотен и нетрадиционен подарък за нашите приятели.

Среща на две древни култури

България и Италия са страни с много богати, но и различни култури. Ние, българите, бяхме впечатлени от романтична Венеция и красивото езеро Гарда, възхитихме се на известната концертна зала – Арена ди Верона и на къщата на Жулиета.

На свой ред нашите италиански приятели много харесаха изработването на керамика в етнографския комплекс „Етъра”, а възрожденският дух на Трявна ги заплени. Запознахме ги и със забележителностите на столицата ни. В София посетихме катедралата „Александър Невски”, Националния археологически музей, Националния театър „Иван Вазов”, Президентството, Ротондата „Св. Георги” и статуята на Св. София.

Как се забавлявахме

Прекарахме си чудесно на партитата заедно, а не пропуснахме и да се поглезим с шопинг във Верона, Венеция и естествено в София. На всички ни се искаше да имахме повече време заедно, защото тези 8 дни бяха голямо удоволствие за нас. Впечатленията си от тях споделихме в презентации и видео изработени от нашите съученици от 9 а клас.

Въпреки че не говорим един език и сме от различни нации, новите ни приятели ще останат такива завинаги. Тези разменни визити бяха само един пример, че можеш да заобичаш човек, когото познаваш от 8 дни по същия начин, по който обичаш най-добрия си приятел, че можеш да плачеш и да се грижиш за него така, както се грижиш за най-скъп човек

Йонка Иванова 9 б клас


Friends will be friends

A few months ago at my school there was an offer for an exchange-student program from Italy. There were twenty students needed and at first everybody was sceptical. But eventually, some of my classmates, my friends and I decided to sign in for the exchange.

At our arrival at the Italian school we were looking at some foreign kids, having no idea how friendly actually they were. We exchanged some awkward glances and did not say anything – we had no common language. But after the first few hours together, we already knew that we were going to get on well.

All the time we spent together was a gift, I may say. A gift to us – a view of a different way of behaviour and living. The time spent in Italy showed me the good side of people that I rarely saw in my country. There was no need of words, when smiles were available, when hugs were given. In those short four days I received and gave so many smiles- my lips hurt! But it was so very nice and when the time to leave came – oh! I felt my heart breaking the moment the bus left and tears ran down my face. And not only mine – down the Italian kids’ faces, too. Because, I hope, we brought them some kind of new experience, maybe happiness. And of course, leaving somebody that you think you may love is heartbreaking.

Once again we had the same feelings, experienced the same emotions- when our Italian friends came to Botevgrad.Four more days together that I will never forget!

I have heard a saying – you can forget those who you have laughed with, but you will never forget the ones you have cried with. And I am glad because we cried together. When they were leaving for Italy.

Now I know I will not forget my Italian friends. They left a mark in me, they showed me that friends will be friends – even the distance would not tear us apart. I am sure that when the time comes – I can trust every single one of them to help me as well as they can trust me.

Elena Hicheva class 9a

2012


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Гимназисти ще представят „Усмивки от старите ленти”

1 коментар


Театрален клуб „Сълза и смях” към ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” на 8-ми юни(днес) от 18 ч. ще представи „ Усмивки от старите ленти”. Мястото на събитието е Голям салон на читалище „Христо Ботев”. Седемнайсет млади актьори ще се превъплътят в образите на различни герои в постановките „Зех тъ Радке, зех тъ”, „Свекърва” и „Сако от велур”. Водещи на представлението ще са Йонина Ангелова и Десислава Вълчева от 6-ти клас. Текстът, сценарият и режисурата са дело на преподавателя по английски език Дивна Николова. Театралният клуб в ПМГ е създаден през настоящата учебна година в рамките на проект „Успех”.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Екологичните проблеми на планетата влизат в съда*

1 коментар


Ученици от клуб  „Моят екологичен свят”  от 11-ти „б” клас на ПМГ „Акад. Проф. Д-р Асен Златаров” влезнаха в ролята на адвокати и прокурори. Дело „Химия и екология” започна в съдебна зала точно в 13ч. днес (8-ми юни). Съдия Явор Иванов и съдебните заседатели Маргаритка Кирилова и Изабела Цветкова изслушаха двете страни по 4 основни „обвинения ” в „постъпила жалба от общ характер”. В нея са отбелязани основни моменти от развитието на науката химия, приложението й в практиката и влиянието й върху околната среда. „Съдебното дело” е по повод  отсъждане на отговорен за състоянието на природата и каква е отговорността на всички нас за промяна отношението на всеки човек към проблемите на околната среда. Съдия Иванов откри началото на първото заседание на „Специален съд на поколението”, който е свикан с цел да установи кой е отговорен и има ли нарушения срещу човечеството и природата при използване на откритията на химичната наука.
По първия казус отношение взеха  „прокурор” Мария Петрова и „ адвокат” Христина Рушкарска. Те изложиха тезите си по отношение на използването на атомната енергия за различни цели и влиянието върху живите организми. Мария Петрова изясни понятието радиоактивност и опасностите при извличането на електромагнитно лъчение при добиването на атомна енергия, което е предпоставка за увеличаване на радиационния фонд във въздуха и развиване на болестта  рак. Тя посочи, че причина за това е работата на атомните електроцентрали и реактори, използването на атомна енергия от  подводници, кораби и лаборатории. Мария Петрова припомни аварията на АЕЦ в Чернобил на 26-ти април 1986 г. Кръвните и имунни заболявания са се увеличили 60 пъти в резултат от нея. Само в Беларус има 3 хиляди деца родени след аварията, които страдат от такива заболявания. Тя използва доказателства пред съда със снимков материал.
Защитата изложи също своите аргументи, като заяви, че не са малко областите в световната икономика, където атомната енергия се използва за спасяването на човешки животи. "Адвокат" Христина Рушкарска посочи, че радиоактивността се използва в медицината  за диагностика с рентгенови апарати, за лъчетерапия на раково болни хора, за стерилизация на медицинско оборудване, за разкриване на престъпления в работата на разследващите полицаи. С помощта на радио-въглеродното датиране се определя възрастта на обекти, които не са по-стари от 60 хил.г. Сред многото аргументи защитата посочи,че атомната електроенергия може да бъде алтернатива на въглищата и дървата за огрев.
Производството на нефт и нефтопродукти като важен елемент за развитие на световната икономика и опасностите от неправилното им  използване разгледаха прокурор Ивка Иванова и Прокурорът заяви, че количеството на изхвърления нефт в световния океан е в порядъка от 3 млн. тона до 6 млн. тона за година. Най-голям дял на замърсяването се пада на танкерите, които превозват нефта, използват морската вода за баланс или за охлаждане преди повторното зареждане на нефт. Особено опасна е комбинацията на замърсяване с нефт и  детрагенти. В България са установени замърсявания с нитрати, пестициди, тежки метали, арсен, нефтопродукти и трифонометани. 1.3 дка са замърсените площи в България.
Защитата в лицето на „адвокат” Севдалина Ангелова заяви, че нефта присъства в живота на човечеството от 3 хил. години пр.н.е. В древния свят газ се е използвал за осветление в Китай, нефтена смола  за балсамиране на мумии в Египет, за строителство на сгради и крепостни стени. Нефтени продукти се използват за лечения и на кожни заболявания и рани в Азербайджан например. Днес се използват като гориво за транспорта, за направа на различни видове лекарства, бои и синтетични материали.
„Съдия” Иванов даде думата на обвинението и защитата по третия въпрос:  За и против използването на нитрати в Селското стопанство. „Прокурор” Петя Стойчева заяви, че при постъпване на нитрати в организма, след 5-6 часа се появява гадене, задух, замайване, посиняване на кожата и лигавицата. Най-чувствителни към нитратите са кърмачетата, бременните жени и хора, които имат проблеми със храносмилателния тракт. В райони с много нитрати и липса на йод се наблюдават заболявания на щитовидната жлеза, нарушава се функцията на нормалния хемоглобин. 50 милиграма на литър е допустимото количество на нитрати във водата, обясни прокурорът. Източници на нитрати са органични и минерални торове, промишлени отпадъци и др.  Зеленчуците и консервите са най-богатите на нитрати хранителни продукти. За ограничаването им в организма е нужно консумирането на повече бутилирана вода, измиване на плодове и зеленчуци с гореща вода и др. „Прокурор” Петя Стойчева също даде нагледно доказателство с голяма едра ябълка, пълна с нитрати, и малка червива ябълка, предпочетена от червея, защото е биологично чиста. „Адвокат” Мадлен Иванова, заяви, че ползването в момента на нитрати за производство на плодове и зеленчуци е съгласно европейските стандарти. Освен това те са естествена съставка при растенията, необходима за растежа им. Ограничаването използването на нитрати ще намалее количествата на добиваната продукция и ще рефлектира върху изхранването на населението.
Прекомерното използване на синтетични миещи вещества вреди сериозно на природата и на човешкия организъм. „Прокурор” Мирела Гергова изложи мотивите за обвинението си, като заяви, че сапунът често е причинител на алергии и някои гъбични заболявания по кожата на човека. Чрез промишлените отпадни води синтетичните препарати попадат във естествените водоеми, където създават предпоставки за развитие на бактерии. „Адвокат” Гергана Петкова  посочи предимствата на сапуна като предпазител от заразни заболявания. Тя демонстрира отличните почистващи свойства на обезмаслител върху замърсена пластмасова повърхност.
След излагане на пледоариите на обвинението и защитата, съдия Явор Иванов постанови „Всеки ден, всеки час унищожаваме себе си. Ако не победи разумът, човечеството и природата са обречени на гибел. Ако човек не направи така, че в природата да им по-малко дим, то сигурно е, че димът ще направи така, че в природата да има по-малко хора”. В името на съда на поколенията той произнесе присъда: „Да се  работи усърдно от всички за възстановяване на екологичното равновесие. Решението е окончателно и да се приеме и изпълнява от всички”.
Дело „Химия и екология” бе едно от представителните занятия на учениците от ПМГ по проект „Успех”  на клуб „Моят екологичен свят” с ръководител Радка Гетова. Гости на проявата бяха директорката Даниела Колева и учителите Даниела Пенкова  и Теменужка Христова.
„Идеята на днешното занятие е да покажете своите позиции като млади жители на планетата, да покажете наученото по химия и какво ви е дала науката. Вие тепърва ще бъдете нашите ръководители и в резултат на днешните пледоарии у вас се родиха идеи и пътища за разрешаване на редица екологични проблеми. Колкото повече знаете , толкова повече пътища за разрешаване ще предложите за в бъдеще. Затова ние разчитаме на вас. Смятам, че тази инициатива бе полезна за всички участници”. Това каза преподавателят по химия и опазване на околната среда, Радка Гетова.
Директорката Даниела Колева й благодари за успешната работа на клуба, че е успяла да пренесе познанията на учениците по химия в една друга област и да внедри интересно ролите на адвокати, съдии и прокурори. Класният ръководител на 11-ти”б” клас Даниела Пенкова поздрави своите възпитаници за успешното представяне и им пожела  да запазят своя стремеж в опазването на  природата и света около себе си.

ЦЯЛАТА ФОТОГАЛЕРИЯ РАЗГЛЕДАЙТЕ ТУК
*Източник: balkanec.bg


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Older Entries