Прием в училището!

    Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

Днес нашето училище е на прага на  100-годишнината от ис­торията си и съществуването му доказва, че е мяс­то, което изгражда силни и упорити характери, спо­собни да поемат предизвикателствата на живота. Всеки възпитаник на Ботевградската гимназия е успял да се докосне до духа и, почувствал е традицията, която се крие във всяко кътче от нея.Времето тук обаче е винаги младо и наше, време, в което израстваме и поглеждаме към живота  с други очи.
Разбираме, че нещата не винаги са лесни и  за да успееш, трябва да се трудиш, да се трудиш… ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров”-гр. Ботевград учи на постоянс­тво, самодисциплина, упоритост, своеобразна осъзнатост, борбеност.

През учебната 2012/2013 година ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров” ще приема четири паралелки след завършен VII клас:

1.   Природо-математически профил  – Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език.


2.   Природо-математически профил -  Информационни технологии  с интензивно изучаване на испански език.

3.      Чуждоезиков профил – Английски език.

4.      Чуждоезиков профил – Немски език.

След завършен IV клас:

V
клас – профил природо-математически:
· Профилиращи предмети: Математика; Английски език.


ГРАФИК  НА ДАТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ”  ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 ОТ 28.03.2005 г!!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕТО!!!

БАЛООБРАЗУВАНЕ!!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами