Важно: Грипна ваканция

Коментарите са изключени за Важно: Грипна ваканция


Във връзка с обявената грипна епидемия на територията на цялата Софийска област  по предложение на РИОКОЗ-Софийска област, се преустановяват учебните занятия в ПМГ “Акад. проф.д-р Асен Златаров” за срок от 1(една) седмица, считано от 30.01.2012 до 05.02.2012 г. Първия учебен срок приключва на 06.02.2012 г.

Ученици,  на които не са оформени срочните оценки по уважителни причини, да се явят в училище в периода от 30.01.-01.02.2012 г.

Класните ръководители и председателите на ученическите съвети да съберат бележниците до 01.02.2012 г. – за нанасяне на срочните оценки

Учениците да следят публикациите в сайта за допълнителна информация!


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Реклами

Деца обучават деца по химия в Гимназията*

Коментарите са изключени за Деца обучават деца по химия в Гимназията*


  „Смеси и химични съединения” бе темата на проведеното днес за първи път извънкласно занятие в ПМГ „Проф. д-р Асен Златаров”. Целта на урока бе да се покаже как деца обучават деца на две нива в химичната наука – на първо ниво петокласници и следващо ниво седмокласници.

12 ученици от седми клас, изучаващи предмета „Химия”, обучиха 12 ученици от пети клас, които изучават „Човекът и природата”. По-големите помогнаха за разширяване на знанията и придобиване на нови практически умения у петокланиците. Децата бяха разделени по четирима в шест екипа, като всеки екип работеше с отделен таблет.

Преподавателите Радка Гетова и Теменужка Христова  бяха приготвили задачи от различно естество – експериментални, химични задачи, моделиране, попълване на интерактивната дъска на таблици с получени резултати. Включени бяха и проблемни задачи с цел развиване на съобразителността на учениците.

На занятието присъстваха директорът на учебното заведение Даниела Колева, старши експертът по химия и физика от РИО София област Илонка Славчева, колеги от други училища в общината. 

*Източник: www.bot.bg

Допълнителна информация:http://www.balkanec.bg/interaktiven-urok-po-chovekyt-i-prirodata-dnes-v-pmgasen-zlatarov-2792.html


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Национален конкурс “Любовта в нас”

Коментарите са изключени за Национален конкурс “Любовта в нас”


Министерство на образованието младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение “литературно общество” – Варна обявиха петнадесетия национален конкурс “любовта в нас” – За литературно творчество и за компютърна рисунка

Право на участие имат ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти  клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

Цел на литературния конкурс:

Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора  и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно чувство като любовта

Изисквания към творбите:

Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език. Конкурсът е явен и индивидуален, всички творби се придружават с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище /извънучилищно звено/.

Изисквания към компютърните рисунки:

  • Да са изработени на графична програма МS Paint
  • Формат на рисунката  до А4 , до 2 броя на участник.
  • Да бъдат изпратени по електронната поща.
  • Да не се вмъкват обекти от други програми или картинки.
  • Данни за участниците да бъдат написани в имейла, придружаващ всяка рисунка: трите имена, години, клас, училище, адрес и телефон за контакт.

Класирането ще се извършва в три възрастови групи:

  • от І до ІV клас
  • от V до VІІІ клас
  • от ІХ до ХІІ клас

Награди:

  • І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел
  • Специална награда на Кмета на гр. Варна за литературна творба

Участие:

Краен срок: 31 януари 2012 г.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org