Конкурс за ученици за международния Ден за безопасен Интернет

Коментарите са изключени за Конкурс за ученици за международния Ден за безопасен Интернет


Във връзка с отбелязването на международния Ден за безопасен Интернет на 7 февруари 2012 г. Националният център за безопасен Интернет обявява конкурс за ученици за създаване на кратка пиеска с максимална продължителност от 20 минути по темата на Деня: „Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“. Поставянето на сцена и награждаването на трите най-добри сценария ще стане основен фокус на отбелязването на самия Ден за безопасен Интернет.
В конкурса са поканени да участват всички ученици – 1-12 клас.
Условия за участие в конкурса „Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“:
• Да си ученик или да сте група ученици между 1-ви и 12 клас
• Да напишеш сценарий на тема : „Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“
• Да намериш съмишленици (независимо от тяхната възраст) за поставяне на пиесата
• Общият брой на членове на творческия екип да е до 10 души – ученици и възрастни
• Да изпратиш сценария за пиесата на адрес: safenet@online.bg до 15.01.2011 г.
• Ако сценарият бъде класиран сред първите три – да имате готовност да изиграете на сцена пиесата на международния Ден за безопасен интернет в София
Пътят към успеха
• Запознай се с всички условия на конкурса.
• Помисли си какви са предизвикателствата в интернет – повече за ключовите умения в мрежата може да прочетеш на сайта на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) и на сайта на Националния център за безопасен Интернет.
• Помисли как общуването между поколенията може да помогне за справяне с тези предизвикателства – кой на кого и с какво може да бъде полезен.
• Избери конкретна ситуация, в която това се случва.
• Запознай се с урока по темата, който може да се изтегли от тук.
• Прочети внимателно нашия урок за подготовка на сценарий, който може да изтеглиш оттук.
• Допълнителни материали, свързани с темата за безопасен Интернет, могат да се изтеглят оттук.
• Опитай се да създадеш сценарий за пиеса към избраната ситуация.
• Опитай се да включиш хора от различни поколения в процеса.
• Следи времетраенето на всяка сцена, така че общо пиесата да не надхвърли 20 минути, но не се стреми да постигнеш максималната продължителност. По-важни са идеята и посланието!
• Бъди оригинален и позитивен.
• Пиши правилно – без правописни и пунктуационни грешки.
• Подреди и форматирай твоя сценарий.
• Използвай листа за самооценка, който може да изтеглиш оттук.
• Съобрази е с крайния срок за изпращане на адрес: safenet@online.bg.
График за провеждането на конкурса:
• До 15 януари 2012 г. – приемане на сценарии
• 16–30 януари 2012 г. – класиране на трите най-добри сценария
• 6 февруари 2012 г. репетиции в София с професионален режисьор
• 7 февруари 2012 г. представяне на пиесите на сцена пред публика и авторитетно жури с председател г-жа Милена Дамянова, заместник министър на образованието, младежта и науката. Обявяване и награждаване на победителите.
Критерии за оценка
• Степен на съответствие с темата
• Оригиналност на идеята
• Демонстрирано познаване на основните умения за онлайн безопасност. С тях можеш да се запознаеш тук.
• Ясно послание
• Степен на включване на различни поколения в сюжета и неговото разработване
• Правопис и пунктуация
При изпращане на сценариите:
Под всеки сценарий се изписват имената на участниците в творческия процес и техните роли в разработването, както и кои се предвижда да бъдат изпълнителите но отделните роли в пиесата.
Пример: Автор/и на идеята:……..
Написал/и сценария:………….. Ръководител на творческия екип:…………..
Костюми:…………….
Изпълнители: Ролята на ….. изпълнява…………………. (Допустимо е ролите на възрастните персонажи в пиесата да се изпълняват от учениците.)

Общият брой на членовете на творческия екип да не надхвърля 10 души – ученици и възрастни.
Разработените сценарии се изпращат до края на деня на 15 януари по електронна поща на адрес: safenet@online.bg.
Наградите се осигуряват от Мобилтел, Майкрософт България и Kabinata.com.
За регистрация за участие в отбелязването на Деня за безопасен Интернет вижте тук.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Реклами

Това ли е краят на електронната поща?

Коментарите са изключени за Това ли е краят на електронната поща?


imageМного компании   постепенно се отказват от използването на електронна поща като основно средство за вътрешна комуникация, пише Financial Times.

Проследяване на електронната поща се превръща все повече и повече в  рутина. „Данните сочат, че в епохата на засилено регулиране, банкерите се отказват от електронна поща в полза на такива методи за комуникация, които са по-трудни за проследяване, по-специално, ръкописни бележки,“ – казва авторът Мая Палмър. Държавните служители не са склонни да използват електронна поща за вътрешни комуникации за класифицирани въпроси, тъй като могат да бъдат оповестени в съответствие със Закона за свободата на информацията.

Но някои компании смятат електронната поща просто за неефективно средство за комуникация. „Ние вярваме, че e-mail е принципно непродуктивна, трябва да се преглеждат твърде много документи и данните се губят, – твърди Лир Сегал, президент и председател на борда на Klick, канадска компания за дигитален маркетинг.

Тук няма приоритети, няма управление на документи, само се предполага, че най-важното съобщение най-отгоре . Моят бизнес партньор е толкова уморен  от глупавата електронна поща, че преди 14 години започна да се разработва по-добро средство за управление на документи. “

Klick, в която работят повече от двеста души,  използват електронна поща само за комуникация с външни клиенти, а  всички вътрешни съобщения преминават през Genome, патентована система, която позволява на потребителите да следят  документитe. Програмата работи толкова добре, че Klick сега получава заявки от клиенти, да я  инсталират  в своите  офиси.

Financial Times


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

ВАЖНО: Регламент за провеждане на Олимпиадата по ИТ за учебна година 2011/2012

1 коментар


Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – една от V до VII клас включително и друга от VIII до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

1. Изисквания за участие в олимпиадата

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления. В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект. За участие в олимпиадата всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на олимпиадата с адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg . Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град). Учениците участват в Общинския кръг на олимпиадата с идеен проект, който трябва да регистрират на сайта на олимпиадата преди Общинския кръг. Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация. За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Учениците участват на Областния кръг с проект, който трябва да има завършен вид и да бъде предаден на Училищната комисия, която изпраща одобрените от нея проекти в РИО съгласно сроковете, указани в т. 2. За явяване на Националния кръг се допускат до 20 проекта във всяка категория, които се определят от Националната комисия на базата на представените проекти и документация измежду допуснатите от областните комисии.

Националният кръг се провежда в два кръга и за двете състезателни групи.

Учениците от състезателна група B (от V до VII клас) през първия кръг защитават разработените от тях проекти, след което на втория кръг се явяват на общ тест по информационни технологии. Учениците от състезателна група A (от VIII до XII клас) се явяват през първия кръг на общ тест по информационни технологии, а през втория защитават разработените от тях проекти. Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 70%. Останалите 30% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. При защитата се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем. Тестовите работи са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители – членове на Националната комисия. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършва на следващия ден след втория ден на олимпиадата. Веднага след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до комисията. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец, подготвен от комисията). Разглеждането на контестациите се извършва от комисията от други членове, непроверявали работата на ученика. При съгласие се подписва бланката за контестация. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Неговото решение е окончателно. Крайната оценка на всеки участник се определя по следния начин: а) отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата и на учениците, получили от 90% (включително) до 100% от средния брой точки на първите трима;

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 90% от средния брой точки на първите трима;

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 85% от средния брой точки на първите трима. Всеки един участник в националния кръг е длъжен да носи своя проект на надписан оптичен диск (CD или DVD), който се предава по време на регистрацията при явяване на националния кръг. Предаденият носител не се връща на участниците след приключване на олимпиадата.

Учениците предават попълнените декларации (приложение 2), носителите с всички материали по проектите и инсталират проектите си на определените компютри в присъствието на член на комисията. Освен инсталацията на проекта се записват и всички изходни кодове, презентацията, документацията и други файлове, които авторите са преценили, че са необходими.

Текуща информация за сроковете, организацията и въпроси, свързани с провеждането на олимпиадата по ИТ, може да бъде намерена в нейния интернет сайт.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) –

http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.

Проекти, които не отговарят на някои от горепосочените изисквания, не се допускат за участие в следващите кръгове.

Регистрация

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ       06.01.2012 г.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

XIа победител в традиционния Коледен турнир по волейбол на ПМГ “акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград

Коментарите са изключени за XIа победител в традиционния Коледен турнир по волейбол на ПМГ “акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград


imageНа 17 декември в ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" град Ботевград се проведе традиционният Коледен турнир по волейбол ( юноши).   В него взеха участие 6 отбора, разделени в 2 групи. Водачи на групите бяха миналогодишните финалисти – отборите на XIа клас и XII клас ( сборен отбор).

Победител за втора поредна година, след оспорвана среща с Xа клас, стана отборът на XIа. На  второ и трето място се класираха отборите на Xа и Xб клас.

Купата на победителите, както и грамоти за класиралите се отбори, ще бъдат официално връчени от директора на гимназията на 22 декември, когато ще се проведе демонстративен мач между отборите на девойките от XI и XII клас.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Подготвят точково оценяване на матурите

Коментарите са изключени за Подготвят точково оценяване на матуритеimageРезултатите от националното външно оценяване и от държавните зрелостни изпити да са в точки, а не в оценки, предвижда проектът на Закона за предучилищното и училищното образование.

Това съобщи пред журналисти зам.-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова. Тя уточни, че точковата система на оценяване ще влезе в сила след приемането на закона от Народното събрание.

Външното оценяване с тестове ще бъде през май 2012 г. и на него ще се явяват учениците от четвърти и седми клас.

Предлагаме да има оценяване с точки, защото всички международни тестове са с точки и така ще има съпоставимост с резултатите на българските ученици, обясни Дамянова.

Тя съобщи, че в дипломите за средно образование резултатите от матурите ще бъдат и с точки, за да може висшите училища, които са автономни, да си изработят система за "вход" на кандидат-студентите.

Попитана дали учениците и техните родители няма да се объркат от оценяването и с точки, и с оценки, Дамянова отговори, че учениците ще получават оценки в останалото учебно време, както и сега, но тестовите задачи ще се оценяват с точки. По думите й така "нивото в училище ще бъде навсякъде едно и също".

Чрез точките при матурите и при външното оценяване се "оценяват проценти и така уеднаквяваме стандартите на България с тези на нашите партньори – създаваме условия за по-голяма мобилност", заяви министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

Той коментира, че с предвидената промяна

не бива да се създава впечатлението, че ще изчезне шестобалната система

на оценяване в училище. На въпрос дали университетите сами ще имат право да определят минималния "праг" за прием на студенти с точки, министър Игнатов уточни, че те са автономни и сега имат абсолютното право да определят как да се приемат студентите. Той изрази убеденост, че оценките от матурите ще станат основа за "вход" в университетите и заради демографската криза.

В учебно-изпитната програма по математика

от националното външно оценяване през май 2012 г. в седми клас отпадат темите за квадрат, трапец и за равнобедрен трапец,

защото учениците към момента на изпита няма да са взели тези уроци или няма да се имали достатъчно време за упражнения, съобщи Дамянова. Тя уточни, че тези три теми остават в учебниците за седми клас по математика, но няма да бъдат включени в изпитната програма за външното оценяване.

За първи път през 2012 г. националното външно оценяване в седми клас и държавните зрелостни изпити ще са в един ден, но ще започнат в различен час. На 21 май ще е матурата по български език и литература /БЕЛ/ и външното оценяване по БЕЛ в седми клас. Матурата е от 8.00 ч., а за външното оценяване ще се реши кога да започне – в 9.00 или в 10.00 ч.

На 23 май ще е втората матура по избор и външното оценяване по математика в седми клас.

В модула за националното външно оценяване по математика ще има четири задачи с кратък свободен отговор, съобщи Дамянова. Тя добави, че тези задачи изискват повече време за решаване и затова общо задачите в този модул ще са 20, а не 25, както през миналата година.

За допълнителния модул по математика ще има две задачи от формата на международното изследване PISA и две задачи с разширен отговор. На изпита през миналата година в този модул задачите бяха общо пет.

При задачите от формата на PISA например учениците могат да получат една графика и към нея да има няколко задачи, обясни зам.-министърът. Дамянова отбеляза, че с този тип задачи вече ще се оценяват различните стъпки при решаването им.

Няма промени в учебно-изпитната програма на матурата по БЕЛ, но и на този изпит ще има повече задачи със свободен отговор.

За матурата по география отпаднаха пет теми, свързани с "География на света", а тестовата част ще е с максимален брой точки 70, вместо 65, съобщи заместник-министърът.

На националното външно оценяване по БЕЛ за четвърти клас ще има задачи със свободен отговор по формата на международното изследване PISA, каза Дамянова. Тя припомни, че през миналата година задачата беше една, а през 2012 г. подобни задачи могат да се две или три.

Вдигаме нивото, тъй като понякога се говори, че тестовете и задачите са лесни по различните предмети, коментира промените в изпитите заместник-министърът. Повишаваме изискванията, за да се представим по-добре на бъдещите международни изследвания, отбеляза Дамянова.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Благодарствено писмо*

Коментарите са изключени за Благодарствено писмо*


imageИ тази година златаровци не измениха на традицията и за девети пореден път организираха благотворителен Коледен базар с много ентусиазъм, мотивирани от благородната идея да се включат в инициативата “Деца помагат на деца”. В подкрепа на техните добри намерения се включиха и родителите, които в продължение на цяла седмица, съвместно със своите деца, осигуряваха ръчно изработени коледни сувенири, играчки, лакомства.

Средствата, събрани от Коледния базар през тази година, надхвърлиха досега събираните суми от това начинание. По решение на Ученическия съвет този път парите, близо 1000 лева, ще бъдат разпределени между учениците, възпитаници на гимназията, без родител.

Ръководството на ПМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” изказва благодарност на всички майки, татковци, баби, дядовци и ученици, които се включиха в инициативата, за всеотдайността и отличната организация. Желаем щастлива, весела и красива Коледа! Новата 2012 г. да е изпълнена с обич и много успехи!

*Източник: www.bot.bg


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Кирил Кирилов абсолютен шампион по канадска в Гимназията*

Коментарите са изключени за Кирил Кирилов абсолютен шампион по канадска в Гимназията*


imageДеветокласникът Кирил Кирилов стана абсолютен шампион по канадска борба на турнира между учениците на ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров”. Кирилов спечели състезанието и в категория над 80 килограма, като след него останаха единадесетокласникът  Георги Георгиев и седмокласникът Мартин Илиев.

В кат. До 80 кг златният медал завоюва Илиян Павлов, следван от Явор Иванов и Димитър Митревски, а до 70 кг първото място отиде при Димитър Денкин, следван от Денис Андреев и Явор Илиев.

Участниците в турнира получиха медали и грамоти от директора Даниела Колева.

*Източник: www.bot.bg


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Older Entries