Списък на приетите ученици в 5-ти клас на първо класиранеВ А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 4-ти КЛАС!

 

 

СПИСЪК

 

 на приетите ученици в V клас в

 

ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" за учебната 2011/2012 година на

 

      ПЪРВО КЛАСИРАНЕ(моля кликнете на линка със син цвят)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ Е ОТ 22.06.2011 до 27.06.2011 г.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org