И в почивните дни Гимназията ще приема документи за кандидатстване след VII клас


PMG Кампанията по приема на кандидат – гимназисти  започна от вчера – 15 юни 2011г.

Седмокласниците, желаещи да продължат обучението си в профилираните паралелки на тези училища, ще могат да подават документи за първо класиране в избраните от тях специалности до 21 юни.

На територията на община Ботевград училище – гнездо, в което се подават заявленията за кандидатстване, е ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”.

Във връзка с това училището ще работи всеки ден /включително събота и неделя/ от 08 до 18 ч., без прекъсване, до изтичане на крайния срок.

Седмокласниците, получили свидетелствата си за завършен 7 клас и успешно положили изпитите по български език и литература и математика от Външното оценяване, трябва да подадат документи:

1.   Заявление до директора на училището;

2. Удостоверение (документ) за завършен клас, етап или образователна степен;

3.   Копие от акта за раждане;

4. Здравен картон и/или декларация от родителя за здравословното състоятие на ученика;

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 24 юни.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org