Предаването „Красива наука” обявява конкурс за есе на тема „Моята красива наука”

За последния брой на предаването екипът обявява конкурс за есе на тема „Моята красива наука". Имате две седмици да помислите и отговорите. Намирате ли науката за красива? С какво е…