Уважаеми ученици, родители, колеги,

Днес, 30.05.2011 г. се провежда националното външно оценяване по математика в 7. клас и приемният изпит за държавните и общинските училища.

Изпитът се състои от два модула. Всичките 26 седмокласници се явяват и на двата модула. Първият е за националното външно оценяване. Той e тест от 25 въпроса  с избираем отговор от четири възможни.

На всички ученици от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“  град Ботевград желаем успех!

 ТЕСТА(ВАРИАНТ 2) ПО МАТЕМАТИКА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ТУК!


Прием в училището!

    Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, 

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

През учебната 2011/2012 година ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” ще приема четири паралелки след завършен VII клас:

1. Природо-математически профил  – Информационни технологии с английски език.

2.   Природо-математически профил –  Математика  с испански език.

3.   Чуждоезиков профил – Английски език.

4.   Чуждоезиков профил – Немски език.

След завършен IV клас:

V клас – профил природо-математически:

· Профилиращи предмети: Математика; Английски език.

ГРАФИК  НА ДАТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ”  ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 ОТ 28.03.2005 г!!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕТО!!!

БАЛООБРАЗУВАНЕ!!!


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Advertisements