Изпитни материали и решения от олимпиади и национални състезанияОлимпиада по МАТЕМАТИКА, областен кръг, 13 март 2011 г.

РЕШЕНИЯ: 4.-8. клас;
РЕШЕНИЯ за първи и втори ден: 9.-10. клас; 11.-12. клас

Национално състезание тест по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ученици в 7. клас, областен кръг, 12 март 2011 г.

Олимпиада по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, областен кръг, 12 март 2011 г.

Група 1
Текст за група 1

Група 2
Текст за група 2

Група 3
Текст за група 3

Група 4
Текст за група 4

Група 5
Текст за група 5

Олимпиада по МАТЕМАТИКА, областен кръг, 12 март 2011 г.

This work is licensed under a Creative Commons license.