ВАЖНО: Учебна програма – втори срок

Коментарите са изключени за ВАЖНО: Учебна програма – втори срокВАЖНО

Учениците от ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград са на училище на 01.02, вторник, за втори учебен срок.

Учебната програма за втория срок на различните класове може да видите тук!!!

Часовете започват в 7:30 часа.

Учениците трябва да бъдат в училище не по-късно от 7:20ч и не по-рано от 7:00 ч .


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК


www.pmgzlatarov.org

Стартира новият конкурс "1000 стипендии"

Коментарите са изключени за Стартира новият конкурс "1000 стипендии"От 1 февруари стартира новият конкурс "1000 стипендии" на фондация "Комунитас" за талантливи ученици, който ще приключи през учебната 2011/2012 година, съобщиха от организацията.
Проектът е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравностойно положение.
"1000 стипендии" e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда, информира официалният сайт на проекта. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, "1000 стипендии" е планиран като дългогодишен проект.
Целите на проекта са да открива и насърчава деца с изявени способности и интерес към личностно развитие, да оказва финансова и консултантска подкрепа и да стимулира стремеж към знание и качествена промяна в личния и интелектуалния статус на стипендианта. Проектът си поставя за цел и да провокира вглеждане в общочовешките и европейските ценности като част от интелектуалното и духовно израстване на младите хора в България.
За постигането на тези цели, през учебната 2011-2012 година проектът осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги на деца със заложби, както и стимули за техните учители-наставници.
Очакваните резултати от "1000 стипендии" са на първо място, чрез "инвестиране" в потенциала на реални личности, те да получат възможност да се състезават на по-равностойна основа с материално осигурените деца за върхови успехи в образованието.
Второ, да провокира импулс у стипендиантите за прескачане на социалните им ограничения именно чрез постоянство в образованието и следвайки талантите си.
Трето, да създаде елитна общност на млади хора с изявени творчески интереси.
Участниците преминават през няколко етапа на класиране. Първият е подробно запознаване с документите на кандидатите. Следва внимателна проверка на есетата и оценката им. После има интервю по телефона или лична презентация.
В конкурса за тази година могат да участват ученици, които през тази учебна година са от 6 до 11 клас. В рамките на  V конкурс ще бъдат отпуснати до 900 стипендии за високи умения, постижения и отлично представяне – основна стипендия, и до 100 стипендии за изключителни умения – изключителна стипендия.
Размерът на основната стипендия е 700 лева. 500 от тях се превеждат по дебитна карта. Останалите са предвидени като кредит за книги. Стипендията за изключителни умения е в размер на 1400 лв – 1000 лв по дебитна карта и 400 лв кредит за книги.

Всичко за проекта "1000 стипендии" на фондация "Комунитас" можете да намерите в официалния сайт.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК


www.pmgzlatarov.org

Конкурс за видеоклип на ученици от ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” на тема "Това не е просто игра, това е твоят живот"

Коментарите са изключени за Конкурс за видеоклип на ученици от ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” на тема "Това не е просто игра, това е твоят живот"Националният център за безопасен Интернет при Фондация "Приложни изследвания и комуникации" обяви конкурс за изработване на кратки видеоклипове от ученици, посветени на мотото на годишната кампания за безопасен Интернет "Това не е просто игра, това е твоят живот“. Стартът на кампанията ще бъде даден на 8 февруари – международния Ден за безопасен Интернет.

До 3 февруари  участниците от нашето училище трябва да изпратят видео-клип с времетраене не повече от 90 секунди до Националния център за безопасен Интернет. Видео-клипът трябва да е свързан с мотото на Деня за безопасен Интернет „Това не е просто игра, това е твоят живот“.

Международният Ден за безопасен Интернет се организира от 8 години от Европейската мрежа от центрове за безопасен Интернет INSAFE (www.saferinternet.org) през месец февруари, за да насърчава по-безопасна и отговорна употреба на онлайн технологиите и мобилните телефони сред децата и младите хора по целия свят.

Някои основни послания:
• Прикриването зад аватар, псевдо-лична страница или профил няма да ви защити.
• Това, което правите във виртуалния живот, може да се отрази на реалния ви живот.
• Следете игровата си активност: важно е да има баланс между „онлайн” и „офлайн”.
• Потърсете виртуални светове, които не поощряват консуматорството.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК


www.pmgzlatarov.org

Важно: Грипна ваканция

Коментарите са изключени за Важно: Грипна ваканцияВъв връзка с обявената грипна епидемия на територията на цялата Софийска област и поради висока отсъстваемост на учениците, по предложение на РИОКОЗ-Софийска област, се преустановяват учебните занятия в община Ботевград и ПМГ “Акад. проф.д-р Асен Златаров” за срок от 1(една) седмица, считано от 25.01.2011г.

Всички учители от ПМГ “Акад. проф.д-р Асен Златаров” да се явят на 25.01.2011 г. в 7:30 часа.

Учениците да следят публикациите в сайта за допълнителна информация.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК


www.pmgzlatarov.org

ВАЖНО: Регламент за провеждане на Олимпиадата по ИТ за учебна година 2010/2011

Коментарите са изключени за ВАЖНО: Регламент за провеждане на Олимпиадата по ИТ за учебна година 2010/2011


Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – една от V до VII клас включително и друга от VIII до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

1. Изисквания за участие в олимпиадата

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления. В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект. За участие в олимпиадата всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на олимпиадата с адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg . Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град). Учениците участват в Общинския кръг на олимпиадата с идеен проект, който трябва да регистрират на сайта на олимпиадата преди Общинския кръг. Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация. За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Учениците участват на Областния кръг с проект, който трябва да има завършен вид и да бъде предаден на Училищната комисия, която изпраща одобрените от нея проекти в РИО съгласно сроковете, указани в т. 2. За явяване на Националния кръг се допускат до 20 проекта във всяка категория, които се определят от Националната комисия на базата на представените проекти и документация измежду допуснатите от областните комисии.

Националният кръг се провежда в два кръга и за двете състезателни групи.

Учениците от състезателна група B (от V до VII клас) през първия кръг защитават разработените от тях проекти, след което на втория кръг се явяват на общ тест по информационни технологии. Учениците от състезателна група A (от VIII до XII клас) се явяват през първия кръг на общ тест по информационни технологии, а през втория защитават разработените от тях проекти. Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 70%. Останалите 30% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. При защитата се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем. Тестовите работи са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители – членове на Националната комисия. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършва на следващия ден след втория ден на олимпиадата. Веднага след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до комисията. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец, подготвен от комисията). Разглеждането на контестациите се извършва от комисията от други членове, непроверявали работата на ученика. При съгласие се подписва бланката за контестация. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Неговото решение е окончателно. Крайната оценка на всеки участник се определя по следния начин: а) отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата и на учениците, получили от 90% (включително) до 100% от средния брой точки на първите трима;

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 90% от средния брой точки на първите трима;

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 85% от средния брой точки на първите трима. Всеки един участник в националния кръг е длъжен да носи своя проект на надписан оптичен диск (CD или DVD), който се предава по време на регистрацията при явяване на националния кръг. Предаденият носител не се връща на участниците след приключване на олимпиадата.

Учениците предават попълнените декларации (приложение 2), носителите с всички материали по проектите и инсталират проектите си на определените компютри в присъствието на член на комисията. Освен инсталацията на проекта се записват и всички изходни кодове, презентацията, документацията и други файлове, които авторите са преценили, че са необходими.

Текуща информация за сроковете, организацията и въпроси, свързани с провеждането на олимпиадата по ИТ, може да бъде намерена в нейния интернет сайт.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) – http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.

Проекти, които не отговарят на някои от горепосочените изисквания, не се допускат за участие в следващите кръгове.

Регистрация

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ       22.01.2011 г.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК


www.pmgzlatarov.org