Е-детство

Коментарите са изключени за Е-детствоНа проведена в София на 1 декември 2010 г. кръгла маса на тема „Е-детство” бяха обсъдени два кръга въпроси: за наказанията, прилагани към извършителите на посегателства срещу деца (офлайн и онлайн) и за проблемите при изследването на ползването на Интернет от подрастващите.
В проекта за Директива е заложено и изискването осъдените извършители  да не  се допускат, временно или постоянно, до упражняването на дейности, които включват редовен контакт с деца. Прилагането на такива забрани следва да се улесни не само вътре в съответната страна, но и в рамките на ЕС.

Националния център за безопасен Интернет призовава за създаване на регистър за осъждани за сексуално насилие върху деца, като възпираща мярка на зачестяващите случаи на сексуална злоупотреба с деца, и въвеждане на задължителна проверка на кандидатите за работа с деца.

Проблем, е че в съвременното българско общество нормите на приличието у подрастващите са сведени до позорно ниски нива и цялостното предизвикателно поведение се е наложило като мода, така че законът в този случай не би помогнал. Семейното възпитание при изграждането на усещането у децата за правилно и неправилно и за морално и неморално и родителският контрол са най-важни.

Данните на EU Kids Online за онлайн-тормоза по страни показват подрастващите в България като поставени в сравнително благоприятна цялостна среда – както офлайн, така и онлайн. Например при съпоставянето на отговорите на  децата на два въпроса (дали са били подложени през последните 12 месеца на обидно и лошо отношение от някого – първо въпросът е поставен изобщо, а след това е поискан отговор и така – „а да се е случвало това по Интернет?”) данните на EU Kids Online 2010 показват, че най-тормозени (както като цяло, така и в по-тесен смисъл – само онлайн) са били децата в Естония (съответно 44% изобщо, и 14% онлайн) и Румъния (42% и 14%), докато за България данните са 21% изобщо, и 5% онлайн.

Ако търсим потвърждение на хипотезата за „изместващата” роля на Интернет-общуването на подрастващите по отношение на „другото“ общуване, ще го намерим – но само най-общо при общуването подрастващи-родители. При общуването на подрастващите не с родителите, а с техни приятели-връстници не се наблюдава изместване на офлайн-общуването от онлайн-общуването.

Някои  изводи от различни проучвания могат да ни се сторят изненадващи, но след внимателно вглеждане в данните те се оказват съвсем обосновани. Например, оказва се, че в крайна сметка онлайн-комуникацията при подрастващите води до по-силна тяхна свързаност с училището. Това обаче се получава не директно, а индиректно: първо онлайн-комуникацията води до по-силна връзка с приятелите – и това вече, от своя страна, води до по-силна връзка с училището.

Времето, прекарано пред компютъра в домашна среда, „изяжда“ по-скоро от времето за общуване с родителите, отколкото от времето за общуване с приятелите. Това може да се обясни така: ползването на компютър и общуването с родителите обикновено протича на едно и също място – у дома; и тъй като общуването вътре в семейството конкретно за подрастващите, както е известно, е по-слабо привлекателно от контактите с връстници, то общуването с родителите по-лесно „отпада“ от бюджета на времето – за сметка на общуването с връстници.

Ако досегашните изследвания са били насочени най-вече към размера и обхвата, а не към причините за рисковото поведение, то в бъдещите изследвания трябва да се търси вече отговор не толкова на въпросите  „дали“ и „доколко“ – а най-вече „ЗАЩО!!“ подрастващите възприемат едно или друго високо-рисково или ниско-рисково поведение онлайн.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Реклами

Армада гигантски НЛО идела към Земята

Коментарите са изключени за Армада гигантски НЛО идела към ЗемятаВъв виртуалното пространство се появиха спекулации, че огромни НЛО приближават планетата ни. 

Три гигантски неидентифицирани летящи обекта с дължина десетки километри се движели към Земята, твърди астрофизикът Крейг Каснов.

Пристигането на огромните кораби се изчислявало за средата на декември 2012 г., което съвпада с края на календара на маите.

Единият от приближаващите обекти имал форма на цилиндър, а друг – на диск.

Земляните реагирали различно на тази информация. Някои смятали, че извънземните идвали, за да спасят хората от ужасните катаклизми, които можело да настъпят, ако предсказанието на маите за края на света през 2012 се окаже вярно.

Други – напротив – били сигурни, че намеренията на пришълците изобщо не са дружелюбни.

Според Крейг Каснов на човечеството не му оставало друго, освен да чака.

Космическите обекти пък скоро щели да могат да се видят и с телескоп. Чакаме 🙂 в парка на училището :D.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Родители ще избират училищните директори

Коментарите са изключени за Родители ще избират училищните директори 

Родителите ще участват в конкурса за назначаване на нов директор в училищата на децата си. Новият начин за назначаване на ръководство е предвиден в концепцията за закон на училищното образование, която ще бъде представена официално след няколко дни.

„Директорът ще се назначава след конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда, като конкурсната комисия включва на паритетен принцип представители на общината, регионалното управление по образование и представители на настоятелството“, се казва в новия законопроект.

За да се гарантира качеството на управлението на образователните институции на родителите ще се даде право на глас и те ще представляват поне 50% от настоятелството, пише в мотивите на законопроекта.

Директорите ще бъдат атестирани от родителите, а от тяхната оценка ще зависи бъдещето им начело на учебното заведение.

Друга промяна в закона за училищното образование е отпадането на външното оценяване на учениците в 5-и и 6-и клас, тъй като образователната система и учениците излишно се натоварват от множеството изпити през месец май.

Диплома за основно образование ще се взема година по-рано – след седмии клас вместо след осми. От 1-ви до 4-ти клас е началният етап, а годините от 5-и до 7-и клас – прогимназия. Средното образование ще включва периода от 8-и до 12-и клас, като последните 2 училищни години са предвидени за конкретно профилиране и подготовка за университет.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК