ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград се включи в НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Коментарите са изключени за ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград се включи в НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 

 

За презентацията е нужен JavaScript.

 

      За пореден път най-доброто и елитно училище в региона-ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“-отбеляза подобаващо световния ден за борба с чумата на нашето съвремие.

        Тази година кампанията е насочена приоритетно към младите хора, а целта и е да популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората живеещи с ХИВ / СПИН.

         Мотото на кампанията е “Презерватирай се”, като по този начин младите хора се провокират, че постоянната и правилна употреба на презервативи е ефективен начин за предпазване от ХИВ и други сексуално преносими инфекции.

         Посланията на кампанията:

        “Предпазвайте се ! Използвайте презервативи! Бъдете отговорни и модерни!  бяха отправени към всички ученици по време на програмата, посветена на Деня за борба срещу СПИН.

         Ученическия съвет организира цялостна иновативна рекламна кампания с която учениците да покажат, в дните преди 1 декември, умения за изработка на плакат, презентация и рекламни материали,  а  всички класове се включиха в изработката на червени ленти, с които украсиха класните стаи и носеха на ревера си като знак на съпричастност.

         В инициативата за изработка на презентация, брошура  и плакат се отличиха учениците:

         I място – Даниела Милчева – за изработка на брошура и презентация

         II място – Преслава Цветанова – за информационно табло

За изработка на проект за плакат награди получиха

        І място – Станка Йорданова

       ІІ място – Петя Стойчева

     ІІІ място – Иванка Катеринкина и Мартин Йорданов

Наградените проекти за плакат и табла бяха изложени във фоайето на училището.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

 

Реклами

Започва финалния етап на ученическия конкурс „На ТИ с ИТ“

Коментарите са изключени за Започва финалния етап на ученическия конкурс „На ТИ с ИТ“


 


Ученически конкурс!
Уважаеми ученици,
Започва финалния етап на ученическия конкурс „На Ти с ИТ“
Целта на конкурса е:

Да се стимулира усвояването и използването на компютърните технологии в учебния процес и училищния живот.

Да се осигури възможност на вас учениците да:

– представите собствено виждане по проблеми, свързани с училището и образованието си;

– да покажете авторски подход и умения да защитавате и аргументирате идеите си.

За участие в състезанието се допускат всички ученици от V до ХІІ клас, които са разработили  собствен проект под ръководството на ръководител (учители).

Изисквания за участие в последния етап на конкурса 

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт.

Участниците в конкурса да са предали до 30.11.2010 година предварително разработени от тях компютърни проекти.

Проектите могат да бъдат изготвяни в екип до 2 ученика под ръководството на   ръководител(учител)  по съответния учебен предмет.

За да бъдат допуснати до финален етап(оценка от специална комисия) проектите трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Да бъдат:

А.       Компютърни презентации или видео клип; 

В.        Рекламна листовка;

С.       Плакат(постер);

D.       Брошура

които отговарят на следните теми “Ботевград-познат и непознат“; „Антиспин“; „Коледен Еко Базар“.

 1. Ясно и точно да са цитирани източниците на използваната в приложенията информация.
 2. Да не са били награждавани на предишни състезания.
 3. Да са разработени с лицензиран или свободно разпространяем софтуер.

При регистрацията състезателните предават 1 надписан дисков носител с:

–       разработката, заедно с кода на самата програма, ако са самостоятелни компютърни приложения за направление А;

–       Графичните файлове за направление В,С,

Форма на проверка и оценка

Максималният брой точки, който може да получи един проект е 100 т за направление А и 70 т. за направления В,С, и  D.

Оценяването се извършва от  комисия, в състав Боряна Николова учител по БЕЛ, Цанка Маркова-учител по История и цивилизация, Теменужка Христова-учител по Биология и здравно образование, Ценка Пеева-учител по Немски език, Йорданка Дикова-психолог; инж. Красимир Божинов-учител по Информатика и информационни технологии, по следните основни критерии:

 • Функционална и логическа завършеност
 • Удобство за използване
 • Качество на технологичното решение
 • Потребителски и графичен интерфейс

 

Критерии за оценяване

Направление А

Критерии МБТ
1. Дизайн 25
 • ·         Четливост на шрифта.
4
 • ·         Редови и главни букви.
4
 • ·         Подходящ размер на шрифта.
4
 • ·         Подходяща цветова комбинация между цвят на буквите и фон.
4
 • ·         Подходящ дизайн на фона.
4
 • ·         Наличие на подходящи анимационни ефекти.
5
2. Съдържателна част 30
 • ·         Структура – една идея на един слайд.
3
 • ·         Обем на текста на един слайд – 6х6
3
 • .         Наличие на изображения, свързани с темата.
3
 • ·         Липса на правописни и граматически грешки
3
 • ·         Значимост и приложимост на темата в учебния процес.
3
 • ·         Пълнота на темата.
7
 • ·         Използване на авторски материали.
5
 • ·         Зачитане на авторските права.
3
3. Функционалност 25
 • ·         Възможност за навигация чрез бутони.
8
 • ·         Допълнителни възможности (наличие на връзки към допълнителна информация т. н.).
17
4. Спазени изисквания. 20
ОБЩО 100

 

 

Направление В,С, D 

Критерии МБТ
1. Дизайн 20
 • ·         Четливост на шрифта.
4
 • ·         Редови и главни букви.
4
 • ·         Подходящ размер на шрифта.
4
 • ·         Подходяща цветова комбинация между цвят на буквите и фон.
4
 • ·         Подходящ дизайн на фона.
4
2. Съдържателна част 30
 • ·         Структура.
3
 • ·         Обем на текста.
3
 • ·         Наличие на изображения, свързани с темата.
3
 • ·         Липса на правописни и граматически грешки
3
 • ·         Значимост и приложимост на темата в учебния процес.
3
 • ·         Пълнота на темата.
7
 • ·         Използване на авторски материали.
5
 • ·         Зачитане на авторските права.
3
4. Спазени изисквания. 20
ОБЩО 70

За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Вселената е била течна

Коментарите са изключени за Вселената е била течнаВеднага след Големия взрив Вселената може да е представлявала много гореща и много плътна течност. Такъв извод направиха физиците след анализ на първите данни от сблъсъка на оловни йони в Големия адронен колайдер.
Физиците анализирали данните, постъпващи на детектора ALICE на  ЦЕРН. При сблъсъка на оловни йони, произтичащ при много висока енергия, възникнало особено състояние на материята – кварк-глуонова плазма. Кварките са субатомни частици, от които се състоят адроните (в частност протони и неутрони), а глуоните са особени частици, отговарящи за взаимодействието на кварките.

Смята се, че в първите мигове след Големия взрив Вселената е била в състояние на кварк-глуонова плазма и някои теоретици поддържаха тезата, че тя може да се е държала като газ. Събраните на Големия адронен колайдер данни опровергават тази гледна точка.

Освен това в хода на експериментите с оловни йони физиците получили данни, поставящи под съмнение още една хипотеза, отнасяща се до кварките и глуоните. Някои специалисти смятат, че броят глуони в даден обем не може да надвишава някакво крайно значение.

Но в хода на сблъсъците на йони се образували повече глуони от очакваните в рамките на тази хипотеза. Този резултат обаче не означава, че горен предел не съществува – просто той може да е по-висок, отколкото се смята. За това пише New Scientist.

Учените отбелязват, че още е рано да правят определени изводи за устройството на Вселената. Те не изключват, че в първите мигове след Големия взрив тя се е държала като газ, но е много трудно да се установят признаци на такова поведение на кварк-глуоновата плазма при сблъсък на оловни йони.

Неотдавна в хода на експерименти на Големия адронен колайдер беше фиксирано раждането на двойки Z бозони – събитие, важно за „разбирането” на Хигс бозона – това са елементарни частици, които могат да се образуват от други елементарни частици, например от Хигс бозон.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Николай Рушкарски от XII-а – абсолютен шампион по канадска борба в ежегодния турнир на ПМГ „Асен Златаров” – Ботевград

Коментарите са изключени за Николай Рушкарски от XII-а – абсолютен шампион по канадска борба в ежегодния турнир на ПМГ „Асен Златаров” – Ботевград


канадска борба

Вчера се проведе вътрешноучилищнят турнир на гимназията по канадска борба. Тази година той бе изключително оспорван, тъй като се включиха много ученици от всички класове, включително и най-малките –  от VI и VII клас.

В четирите категории за призовото място се пребориха:

1/ „Дясна ръка” :

            – до 70 кг. – Илиян Павлов от Xа клас;

            – до 80 кг. – Румен Иванов от XII  клас;

            – над 80 кг – Николай Рушкарски от XIIа;

2/ „Лява ръка” – Румен Иванов от XII клас;

            Както е според регламента, победителите от трите категории – „Дясна ръка”, се състезаваха за титлата „Абсолютен шампион” и след оспорвана борба между Румен Иванов от XII клас и Николай Рушкарски от XIIа  шампион стана Николай Рушкарски.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Наши ученици посетиха постановка, като част от културния календар на училището

Коментарите са изключени за Наши ученици посетиха постановка, като част от културния календар на училището


Учениците от нашето училище се срещнаха вчера с четиримата актьори от театралната трупа „Перпетуум мобиле“ – Ники Илиев, Саня Борисова, Любомир Ковачев и Нина Пашова. На  срещата-разговор в малкия салон на читалище „Христо Ботев“ актьорите поздравиха присъстващите ученици от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград и отговориха на всички техни въпроси, свързани с професията им, предизвикателствата пред тях и за постановката, която играят – „Магнолията или градското и селското теле“ от Жак дьо Декер/за първи път на българска сцена/, преводач-Красимир Кавалджиев, постановка Бойко Илиев, сценограф-Нина Пашова. Най-много въпроси имаше към актьора Николай Илиев. Ники Илиев така и не даде категоричен отговор на въпроса дали планира скорошна сватба със Саня Борисова. Той призна, че харесва Ботевград, и идва за втори път тук. „Това е третият град, където поставяме нашата пиеса“, добави още Илиев. На въпроса защо е избрал да се завърне в родината си, след като е имал възможност да живее и работи в чужбина, актьора Любо Ковачев отвърна: „Защото България е моята родина. Тук имам и по-големи шансове за развитие“. Актьорите, познати още  от ТВ сериала „Забранена любов“ разкриха, че са изненадани от приятната среща с учениците от нашето училище преди самия спектакъл.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

“На живо” движението на озоновата дупка

Коментарите са изключени за “На живо” движението на озоновата дупкаСпециално разработен сайт в интернет позволява да се следи почти “на живо” движението на озоновата дупка. “Наблюдавай озона” е отличен източник за проследяване на промените в озоновата дупка ден по ден, месец след месец, в продължние на цели години.

Посетителите могат да разгледат и свалят висококачествени изображения, показващи ежедневните промени. Кадрите представят изменението на дупката всеки отделен ден от юли 1979 г насам.

Озоновата дупка е разположена над Южния полюс. Сателитни инструменти за наблюдение на озоновия слой осигуряват ежедневна сттистика за нейната форма, координати, контури. Именно на тези данни се базират изображенията в сайта. Зоните в синьо и лилаво обозначават местата, където има най-малко озон, с зелени, жълти, и червени са зоните, където има повече озон.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Британски учени откриха нов метод в борбата с килограмите

Коментарите са изключени за Британски учени откриха нов метод в борбата с килограмитеРешете кръстословица и отслабнете !!!

Британските учени откриха нов начин за борба с наднорменото тегло, съобщи MIGnews.com.
При товa без да е необходимо човек да се подлага на диета или да изпълнява различни физически упражнения.

Според тях, за да се отслабне, е достатъчно да се занимава с умствен труд – да се решават кръстословици и логически задачи или да се редят пъзели.

По време на интелектуалната дейност на мозъка са необходими голямо количество калории, тъй катo по време на работа сивото вещество произвежда около милион нервни импулси.

През това време организмът изразходва енергийните си запаси, което води до изгаряне на калории, гликоза и кислород.

По данни на учените за 1 минута мозъкът изгаря 0,1 калории.

По време на засилена умствена дейност цифрата достига до 1,5 калории.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Older Entries