Вариант 2 на „малката матура“ по математика за 7 клас(финал:)

Коментарите са изключени за Вариант 2 на „малката матура“ по математика за 7 клас(финал:)Днес, в ПМГ " Акад. проф. д-р. Асен Златаров" град Ботевград  успешно се проведе националното външно оценяване по математика в 7-ми клас и приемният изпит за държавните и общинските училища. Точно в 9 часа бе изтеглен Вариант № 2.

Изпитът се състои от два модула. Всичките 29 седмокласници се явиха и на двата модула. Първият е за националното външно оценяване. Той e тест от 25 въпроса с избираем отговор от четири възможни. Времето за работа бе 60 минути.

Вторият модул е с още 5 задачи.

Максималният брой точки, който учениците могат да получат за двата модула от изпита, е 100 – 65 за първата част и 35 за втората.

Тест и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по математика в 7 клас и приемния изпит за държавните и общинските училища.  

В А Ж Н О !!!

През учебната 2010/2011 година ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров” ще приема четири паралелки след завършен VII клас:

 

       1  Математика със засилено изучаване на английски език.

  • Профилиращи предмети: Математика; Английски език; Информатика; Информационни технологии.

Образуване на бала за класиране-вижте тук


   2        Информационни технологии с английски език.

  • Профилиращи предмети: Информационни технологии; Английски език; География; математика

Образуване на  бала за класиране-вижте тук


   3        Чуждоезиков профил – Английски език:

    ·        Профилиращи предмети: Английски език; Немски език; Български език и литература; География.

Образуване на бала за класиране-вижте тук


   4        Чуждоезиков профил – Немски език:

    ·        Профилиращи предмети: Немски език; Руски език; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда.

Образуване на бала за класиране-вижте тук


След завършен IV клас

V клас-профил природоматематически:

·        Профилиращи предмети: Математика; Английски език.

Образуване на бала за класиране-вижте тук


www.pmgzlatarov.org

Реклами

Националното външно оценяване по математика в 7 клас

Коментарите са изключени за Националното външно оценяване по математика в 7 класУважаеми ученици, родители, колеги,

Днес, 31.05.2010 г. се провежда националното външно оценяване по математика  в 7 клас и приемният изпит за държавните и общинските училища.

На всички ученици от ПМГ "Акад. проф. д-р. Асен Златаров" град Ботевград желаем успех!

ФАЙЛА С ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКА  ЩЕ БЪДЕ  ПУБЛИКУВАН ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ИЗПИТА!


WWW.PMGZLATAROV.ORG

Националното външно оценяване по Английски език в 7-ми клас(финал:)

Коментарите са изключени за Националното външно оценяване по Английски език в 7-ми клас(финал:)


Днес, в ПМГ " Акад. проф. д-р. Асен Златаров" град Ботевград  успешно се проведе националното външно оценяване по Английски език  в 7-ми клас. Точно в 10 часа бе изтеглен Вариант № 1.

Всичките 29 седмокласници се явиха на изпита. Изпитът e тест от 25 въпроса с избираем отговор от четири възможни. Времето за работа бе 60 минути.

Част от изпита е "Слушане с разбиране" на даден текст(в случая два текста).

Тест, текст и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по английски език в 7 клас за държавните и общинските училища-2010 г.


www.pmgzlatarov.org

 

Националното външно оценяване по чужд език в 7 клас.

Коментарите са изключени за Националното външно оценяване по чужд език в 7 клас.Уважаеми ученици, родители, колеги,

Днес, 28.05.2010 г. се провежда националното външно оценяване  по чужд език в 7 клас.

На всички ученици от ПМГ "Акад. проф. д-р. Асен Златаров" град Ботевград желаем успех!

ФАЙЛА С ТЕСТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ИЗПИТА!


www.pmgzlatarov.org

Тема 1 на „малката матура“ по БЕЛ за 7-ми клас(Финал:)

Коментарите са изключени за Тема 1 на „малката матура“ по БЕЛ за 7-ми клас(Финал:)Днес, в ПМГ " Акад. проф. д-р. Асен Златаров" град Ботевград  успешно се проведе националното външно оценяване по български език и литература в 7-ми клас и приемният изпит за държавните и общинските училища. Точно в 9 часа бе изтеглен Вариант № 1.

Изпитът се състои от два модула. Всичките 29 седмокласници се явиха и на двата модула. Първият е за националното външно оценяване. Той e тест от 25 въпроса, някои с избираем отговор от четири възможни, други с кратък свободен отговор. Времето за работа бе 60 минути.

Вторият модул е преразказ върху даден текст.

Максималният брой точки, който учениците могат да получат за двата модула от изпита, е 100 – 65 за първата част и 35 за втората.

Тест, текст за преразказ и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по български език и литература в 7 клас и приемният изпит за държавните и общинските училища 2010 г.


www.pmgzlatarov.org

 

 

Националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас

Коментарите са изключени за Националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас 

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Днес, 27.05.2010 г. се провежда националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас и приемният изпит за държавните и общинските училища.

На всички ученици от ПМГ "Акад. проф. д-р. Асен Златаров" град Ботевград желаем успех!

ФАЙЛА С ТЕСТА ПО БЕЛ, НО НЕ И ФАЙЛОВЕТЕ С ВАРИАНТИТЕ ЗА ПРЕРАЗКАЗ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ИЗПИТА!


www.pmgzlatarov.org

 

Представителството на Европейската комисия обяви конкурс за ученически видеоклип

Коментарите са изключени за Представителството на Европейската комисия обяви конкурс за ученически видеоклип 

На 25 май 2010 г. г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и г-жа Нона Караджова, министър на околната среда и водите, обявиха пред медиите началото на серия от информационни семинари, посветени на обучението в областта на биологичното разнообразие. Инициативата на Представителството на ЕК е част от информационна кампания "Биоразнообразието. Всички ние сме част от него”.  
На пресконференцията  г-жа Зинаида  Златанова обяви и старта на конкурс за ученически видеоклип по повод международната година на биологичното разнообразие "Ние всички сме част от него". В конкурса могат да участват всички ученици в България на възраст между 15 и 19 години. Всеки кандидат може да подаде един видеоклип с максимална продължителност от 2 минути,  който отразява темата на конкурса като представя възгледа на автора за състоянието на биологичното разнообразието в България и/или човешките дейности, свързани с неговото опазване.

След изтичане на крайния срок за подаване материали на DVD – 10 септември 2010 –  независимо жури ще определи 10 финалисти, измежду които ще се изберат трима победители, които ще получат следните награди:

Първо място: видеокамера (на стойност около 500 €)
Второ място: фотоапарат (на стойност около 300 €)
Трето място: мобилен телефон (на стойност около 150 €)

Победителите ще бъдат обявени на обществено събитие в София, което ще се проведе през ноември 2010 г.  Пълните условия на конкурса ще можете да откриете сайта на Представителството: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm


www.pmgzlatarov.org

 

Older Entries